SAM_0550.JPG    

  •    紀念抗戰勝利70週年,我做了一架小小的飛機模型﹝1:72﹞~國軍接收之日本陸軍一式戰鬥機「隼」﹝中島NAKAJIMAキ43-I﹞「一式戰隼」於1941年開始投入侵華與太平洋戰爭,因其輕巧靈活,曾是國軍與盟軍飛行員頗難纏的對手。日軍譽為「矯捷荒鷲」,美軍付予「OSCAR」的代號。
  •    二戰勝利,國軍就地接收整批戰敗日軍的「一式戰隼」,歸屬於第六航空大隊。
  • 《歷史相片》及我塗裝為國軍接收式樣的模型。                    

ROCAF.jpg  

SAM_0559.JPG        

 《歷史相片》

此曾威脅盟軍的兇狠鷲鷹,終於成為我抗日聖戰之光榮戰利

花甲老叟 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()